Με όραμα για το μέλλον……..

Η εταιρεία NITOR Συσκευαστική είναι μία καλώς εγκατεστημένη εταιρεία, με γνώση του αντικειμένου , όραμα για το μέλλον και εμπιστοσύνη στους συνεργάτες της.

Γι αυτό από την αρχή αποφάσισε να επενδύσει στον τομέα των συνεργασιών. Δημιούργησε δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων πρώτα στο εξωτερικό και μετά στην Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό συνεχώς επεκτείνεται με νέους εμπορικούς συνεργάτες σε όλο και περισσότερα μέρη. Ακούει τις συμβουλές τους , βιώνει τον κατά τόπους παλμό του εμπορίου και των αναγκών των καταναλωτών και προσαρμόζεται ανάλογα.

Η εταιρεία μας πάντα προσβλέπει σε νέες ποιοτικές συνεργασίες για το κοινό συμφέρον.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία μας για μια πιο λεπτομερή συζήτηση.